Broń

szable, szpady
 
bagnety i sztylety
 
bron palna do 1840 r.
 
bron turecka
XVII-XVIII w.
bron azjatycka
łuski armatnie
stara broń myśliwska