Fundacja im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie powstała 11 listopada 1998 roku tj. w 70 rocznicę odzyskania przez Niepodległości, a zarejestrowana została 13 lipca 1989 roku. Fundacja jest kontynuacja założonego w 1884 roku Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie i posiada siedzibę przy ul. Felicjanek 17 w Krakowie.

Fundatorem był dotychczasowy Prezes Zarządu mgr Tomasz Otrębski.
W skład Zarządu wchodzą ponadto:

  1. mgr Jadwiga Gryniuk,
  2. mgr Krystian Gryniuk,
  3. mgr Krzysztof Otrębski,
  4. Maria Sawicka,
  5. mgr Sławomir Szczółko.

Celem Fundacji jest utrwalenie tradycji kościuszkowskiej, badanie i popularyzowanie historii Wojska Polskiego oraz propagowanie ideii pokoju i porozumiena na świecie.

Ze swoich zbiorów Fundacja organizowała samodzielne wystawy i uczestniczyła w latach 1988 - 1999 w 50 wystawach, w różnych instytucjach, wypożyczając na nie łącznie 4088 eksponatów, oraz przekazała w darze szkołom i innym placówka kulturalnooswiatowym 1633 książek i 112 innych eksponatów oraz organizowała zebrania naukowe w Stowarzyszeniu Miłośników Dawnej Broni i Barwy w Krakowie.

W 1994 roku utworzono ze zbiorów fundacji Muzeum Krakowskiego Okręgu Wojskowego.

Wydawnictwo Fundacji:

  • 1993 - Bagnety 1801 - 1945,
  • 1994 - Kościuszko 1893 - 1896.

Fundajca nie korzystała z dotacji państwa i utrzymuje się z ofiarności publicznej.